id="pages"
قوانین

شرایط و قوانین استفاده از خدمات بنیام پی

این توافقنامه محتوای قوانین و سیاستهای فعلی گروه کسب و کار بنیام بوده وبرای هریک ازخدمات سایت اعمال می گردد.

این توافقنامه مابین گروه کسب و کار بنیام که در این توافقنامه ”بنیام پی“ نامیده می شود و شخصیت حقیقی و حقوقی (وکیل، نماینده،وارث وجانشین) که به عنوان کاربرسایت ازخدمات سایت بنیام پی استفاده می نماید که دراین توافقنامه ”پذیرنده“ نامیده می شود، تنظیم شده است. کلیه پذیرندگان بنیام پی موظف به رعایت شرایط وقوانین وضع شده می باشند واستفاده ازهریک از سرویسهای بنیام پی به منزله قبول قوانین ذیل می باشد.
بنیام پی هیچگونه مسئولیتی درقبال محتوا ومحصوالت ارائه شده در سایت پذیرنده ندارد. تحقیق درمورد محصوالت خریداری شده برعهده پرداخت کننده می باشد وتمامی مسئولیت خدمات،کالاها و... برعهده پذیرنده می باشد.همچنین درصورت سوءاستفاده های احتمالی، مسئولیتی بر عهده بنیام پی نمی باشد.

عدم ارائه خدمات به پذیرندگان متخلف

استفاده از خدمات بنیام پی در سایتهایی که دارای مضامین غیر قانونی، مضر، تهدید کننده، توهین آمیز، زیان آور، غیر اخالقی، افترا آمیز و مبتذل باشد و همینطور سایتهایی که به نژاد، گروه و یا دسته خاصی از مردم توهین کرده باشند مجاز نمیباشد. هر زمانی که سایت پذیرنده فیلتر گردد یا فعالیت های خود را مطابق لیست زیر تغییر دهد، بنیام پی مجاز به جلوگیری از ارائه خدمات به وبسایت مربوطه میگردد. استفاده از خدمات بنیام پی برای خرید و فروش کالاها و خدمات زیر، مجاز نمی باشد و در صورتی که پذیرنده از درگاه بنیام پی برای موارد زیر استفاده کند حساب کاربری پذیرنده مسدود و موجودی مالی او نیز توقیف خواهد شد.

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
 • 1- فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
 • 2- انواع آموزش و یا فروشگاه محصوالت هک و شنود (مانند هک تلگرام)
 • 3- انواع وبسایت های اسپم، منتشر کننده ویروس و هرزنامه
 • 4- انواع وبسایت های فروش پکیج های نرم افزاری ناکارآمد و کلاهبردار
 • 5- فروشگاه وبسایت های مرتبط با ماهواره و سی سی کم
 • 6- فروشگاه وبسایت های فیلم، سریال و موسیقی
 • 7- فروشگاه محصولات جنسی و مسائل زناشویی
 • 8- سایت های بخت آزمایی، قمار و شرطبندی (مانند شرط بندی و پیش بینی فوتبال)
 • 9- سایت های تبلیغات کلیکی سرمایه گذاری (مانند باکس)
 • 10- سایت های دوست یابی و همسریابی
 • 11- خرید و فروش پول، وجوه مالی و اوراق بهادار (مبادله پول با پول)
 • 12- انواع فیلترشکن و موارد عبور از فیلترینگ جمهوری اسلامی ایران
 • 13- سیگار، مواد دخانی، مواد مخدر و روانگردان
 • 14- مشروبات الکلی و نوشیدنی های سکرآور
 • 15- انواع سلاحهای گرم و سرد
 • 16- کالاهایی که به نحوی حقوق ناشر را رعایت نکنند
 • 17- کالاهایی که به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نرسیده باشند
 • 18- کالاهایی که مبادله آنها دارای مقررات و نظامات خاص است
 • 19- کالاهایی که برای مصرف کننده خطر جدی در پی دارد
 • 20- کالاهایی که مبادله آنها طبق قانون جمهوری اسلامی ایران ممنوع است
 • 21- کالاهایی که مبادله آنها مغایر با آداب اسلامی است
 • 22- کالاهایی که انجام فعالیتهای غیرقانونی را به نحوی تشویق یا تسهیل میکنند
 • 23- کالاهای قاچاق و به دست آمده از ارتکاب جرم یا نقض مقررات کشوری و لشکری
قوانین مالی

تسویه حسابها به دلایل مختلف ممکن است بین ۱ دقیقه الی ۴۸ ساعت به طول انجامد.

هزینه کارمزد هر تراکنش در بنیام پی به میزان ۱ %از آن تراکنش است.

تسویه حساب به روشهای پایا و ساتنا در حال حاضر هیچ هزینهای ندارد و رایگان است. اما تسویه حساب به روش شتاب ”سحاب“ دارای ۵۰۰ تومان کارمزد است.

انتقال وجه به صورت داخلی در وبسایت شامل هیچ هزینه ای اعم از کارمزد یا موارد مشابه نیست. همچنین ورود وجه از طریق هر درگاهی در بنیام پی، شامل هیچ هزینه اضافی نبوده و وجه انتقالی عینا به حساب مقصد، منتقل خواهد شد

ارسال پیامک به پذیرندگان، شامل کارمزد می باشد که میزان کارمزد آن در صفحه مربوط به این خدمت درج شده است.

بنیام پی مجازاست به گردشهای مالی مشکوک دروبسایت پذیرنده واکنش نشان داده وازصحت وسالم بودن تراکنشها باذکردلیل ودرخواست مدارک بیش تر جویا شود.

واحدپولی دربنیام پی به صورت تومان می باشد. درصورت خسارات ناشی ازاشتباهات انسانی ناشی ازخطای دید،خطای ذهنی و... برعهده پذیرنده می باشد و بنیام پی مسئولیتی را برعهده نخواهد داشت.

واحدپولی دربنیام پی به صورت تومان می باشد. درصورت خسارات ناشی ازاشتباهات انسانی ناشی ازخطای دید،خطای ذهنی و... برعهده پذیرنده می باشد و بنیام پی مسئولیتی را برعهده نخواهد داشت.

بنیام پی تنها تسویه حساب را به حسابهای بانکی که به نام پذیرنده باشد انجام می دهد. به منظورجلوگیری ازهرگونه کلاهبرداری، پذیرندگان باید تنها شماره حسابهایی که به نام آنها است را وارد کنند.

بنیام پی ازارائه خدمات به پذیرندگان پرخطراجتناب می کند. بااین حال به هردلیل یک درگاه بانکی بنیام پی ویاموجودی حسابهای بانکی بنیام پی مسدود شود،درخواست های تسویه حساب پذیرندگان نیزتارفع مسدودی حساب بانکی بنیام پی معلق خواهد ماند.

بنیام پی به تشخیص وصلاحدیدخودمی تواندتراکنشهای مشکوک وازسوی منابع نامشخص ومبهم راتا۱۰روزکاری مسدودکند. پس از طی این مدت و نبود شکایت ازپذیرنده،درخواست تسویه حساب بررسی شده ومبلغ آنها به حساب بانکی پذیرنده واریز خواهد شد.

تغییرات صورت گرفته درتعرفه ازطریق وبسایت بنیام پی منتشرشده وپذیرنده می بایست ازاین تعرفه ها در هنگام استفاده از سایت تبعیت نماید.

زمان تسویه حساب برای تمامی پذیرندگان، هم برای درخواست های دستی و هم اتوماتیک بدین شکل می باشد:

تایید درخواست های تسویه حساب از سوی بنیام پی، در ساعات کاری روز بعد انجام می شود. (حداکثر 2 روز کاری)

مبالغ درخواست شده پس از تایید بنیام پی، در بازه زمانی ۱6 تا 3۰:۱6 در روزهای کاری از سوی بانک مقصد واریز می شود.

تایید درخواست های تسویه حساب در روزهای تعطیل، به نخستین روز کاری پس از آن موکول میگردد.

قوانین حساب کاربری

پذیرنده می بایست اطلاعات تماس دقیق وکافی خودرابرای ارتباط مشتریان خودوپرداخت کنندگان خود،درسایت خودبه طورواضح نمایش دهد درغیراینصورت چنانچه پرداخت کننده،اطلاعات تماس پذیرنده را ازبنیام پی مطالبه نماید،بنیام پی مجازبه ارائه اطلاعات خواهد بود.

حداقل سن برای استفاده از خدمات بنیام پی ۱۸ سال تمام می باشد و کاربران تا رسیدن به این سن اجازه استفاده از خدمات مرتبط با دریافت و پرداخت وجه را نخواهند داشت.

برای جلوگیری از پولشویی و کلاهبرداری، هر کاربرفقط می تواند شماره حساب خود را ثبت نماید و امکان ثبت و استفاده از حساب بانکی افراد دیگر وجود ندارد و در صورت مشاهده حساب کاربری مسدود خواهد شد.

بنیام پی همواره برفعالیت پذیرندگان نظارت مینماید،بدیهی است درصورت مشاهده تخلف،بنیام پی می تواند حساب کاربری پذیرنده رابه حالت تعلیق درآورده و موجودی وی را ضبط نماید.

استفاده ازچندحساب کاربری توسط یک نفریایک مجموعه) مالتی اکانت( ممنوع می باشدودرصورت مشاهده تمامی حسابهای مرتبط به همراه موجودی حساب مسدود خواهد شد. پذیرنده موظف است قبلا برای تمامی کالاهای اخدماتی که ارائه می دهد،مجوزهای قانونی الزم را ازادارات وسازمانها یا وزارتخانه های ذیربط دریافت کرده باشد.

کاربران می توانند در صورت عدم تمایل به فعالیت، حساب کاربری خود را با ارسال تیکت به بخش پشتیبانی غیرفعال نمایند. بنیام پی موظف است حساب مدنظر را غیرفعال نماید اما هیچ اطلاعاتی را از بانک اطلاعاتی خود حذف نمی کند. این کار به دلیل الزام قانونی برای نگهداری لاگ فعالیت کاربر می باشد.

پذیرنده موظف است اطلاعات هویتی پرداخت کنندگان رابررسی کند وپس ازاحرازهویت واطمینان ازصحت اطلاعات هویتی،اجازه پرداخت رابه آنها بدهد و مسئولیت تمامی تراکنش های پرداخت کنندگان برعهده پذیرنده خواهد بود.

پذیرنده علاوه بر موارد فوق ، با موارد مندرج در قوانین جرایم رایانه ای ، قانون تجارت الکترونیکی ، بخشنامه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت و کلیه ی قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران موافق است و آنها را میپذیرد.